Geriatrie fysiotherapie

 

Wat is geriatrie fysiotherapie

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen belemmeringen of klachten ervaren in het dagelijks leven. Ze komen dan onder behandeling van een fysiotherapeut voor ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

 

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen, vaak met een hoge leeftijd. Deze ouderen kunnen te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Ook jongere mensen die bijvoorbeeld door beroerte, dementie of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom kunnen behandeld worden door de geriatriefysiotherapeut.

 

Wat doet de geriatriefysiotherapeut?

Aniek Westerhof is onlangs geslaagd voor de master geriatriefysiotherapeut. Zij werkt vanuit specifieke kennis over de doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden. De patiënten krijgen vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Bij pijnklachten, wordt de pijn natuurlijk ook aangepakt, dus alle soorten van fysiotherapie worden gegeven.

 

Vormen van oefentherapie die de geriatriefysiotherapeut geeft zijn b.v.

  • Looptraining
  • Evenwichtsoefeningen
  • Valpreventie
  • Opstaan uit bed of stoel

 

 

 

Het streven van de therapie is om mensen zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort ook het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers over onder andere het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

 

Opleiding geriatriefysiotherapeut

Geriatrie fysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Kwaliteits Register Fysiotherapeuten(KRF). Vanaf 2015 is het Professional Master niveau de entree-eis voor registratie in het KRF deelregister geriatriefysiotherapie. Geregistreerde geriatriefysiotherapeuten houden hun kennis en vaardigheden actueel door het volgen van congressen, scholing en gestructureerd intercollegiaal overleg. Herregistratie vindt plaats als voldoende accreditatiepunten zijn gehaald in de vijfjarige registratieperiode en indien voldaan wordt aan de werkeis.