Vergoedingen

 

In Nederland kennen we een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Er zijn bij iedere verzekeraar verschillende pakketten beschikbaar voor de aanvullende verzekering. U bent niet verplicht de basisverzekering en aanvullende verzekering bij dezelfde verzekeraar af te sluiten. Fysiotherapie wordt maar gedeeltelijk vanuit de basisverzekering vergoed. Het is dus voor iedereen aan te raden een goede aanvullende verzekering af te sluiten.
Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

 

 

 Basisverzekering

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21e behandeling de behandelingen vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de aanvullende verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. Als de behandeling voor deze aandoening in het volgende jaar doorloopt dan worden deze behandelingen direct vanuit de basisverzekering vergoed. (zie www.defysiotherapeut.com).

Let u er wel op dat als u nog geen zorg heeft gedeclareerd (dit is m.n. in het begin van het jaar het geval), dan wordt de behandeling verrekend met uw eigen risico en ziet u dit terug op de afrekening van uw zorgverzekeraar. 

 

Hieronder staat welke behandelingen direct uit de basisverzekering worden vergoed (dus niet de eerste 20 uit de AV)

 

Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie wordt eenmalig 9 keer vergoed uit de basisverzekering. U heeft hiervoor wel een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig.

 

Fysiotherapie bij artrose van knie en heup wordt eenmalig 12 keer vergoed uit de basisverzekering. Ook hiervoor heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Eventuele verdere behandelingen vallen onder de aanvullende verzekering.

 

Fysiotherapie bij COPD : met ingang van 1 januari 2019  wordt fysiotherapie bij COPD voor patiënten met GOLD stadium  2 , 3 en 4 vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Er is echter sprake van een maximaal aantal behandelingen waar de patiënt recht op heeft.Om voor de vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet de patiënt straks aan een aantal criteria voldoen. Het stadium van de COPD moet minimaal GOLD 2 zijn en er wordt  tevens gekeken naar de mate van ernst van de aandoening. Hierbij spelen het aantal longaanvallen en eventuele ziekenhuis opnames een rol. Ook wordt een onderscheid gemaakt tussen het eerste behandeljaar en de jaren daarna.
In de praktijk betekent dit, dat het aantal behandelingen dat wordt vergoed, per persoon sterk kan variëren. In het eerste behandeljaar kan dit 5, 27 of 70 behandelingen zijn en in de onderhoudsfase 0, 3 of 52 behandelingen.

 

 Eigen risico

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2020 385 euro. Boven op dit verplicht eigen risico kunt u, tegen betaling van een lagere nominale premie, kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 850 euro per volwassene). Fysiotherapeutische zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

 

Behandelingen die vanuit de basisverzekering worden vergoed vallen nog wel onder het Eigen Risico. Onze beroepsvereniging zet zich er bij de politiek voor in om deze behandelingen niet meer onder het Eigen Risico te laten vallen.

 

 Kinderen en jongeren tot achttien jaar

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren (ook voor aandoeningen die niet op de chronische lijst staan) recht op de vergoeding van 9 behandelingen (en eventueel 9 extra als de klacht niet binnen 9 behandelingen over is) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Bij jongeren vallen deze behandelingen niet onder het Eigen Risico.