Privacyverklaring

Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren is het nodig dat uw fysiotherapeut persoonlijke en medische gegevens van u vastlegd. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om en in het kader van de AVG ( Algemene Verordening Persoonsgegevens ) die per 25 mei 2018 in werking treedt zijn de regels die gehanteerd worden bij Fysio-Vitaal vastgelegd  in onderstaand reglement.


Privacy reglement Fysio-Vitaal

Eindverantwoordelijk bij Fysio-Vitaal is de directie

Contactpersoon: Justin Vording

Gegevens die worden vast gelegd

 • NAW gegevens, BSN-nummer, nummer identiteitsbewijs , telefoonnummer, emailadres, verzekeringsgegevens
 • Medische gegevens ( voorgeschiedenis , medicatiegebruik)
 • Naam huisarts en specialist 

Doel van het vastleggen van de gegevens:

 • vaststellen van de identiteit
 • het maken van een persoonlijk behandeldossier
 • het declareren en het sturen van nota’s
 • eventueel overleg met overige behandelaars
 • het maken/wijzigen van afspraken
 • Voor het gebruik kunnen maken, door de patiënt/cliënt ,van de afspraken app
 • deelname aan kwaliteitsonderzoek
 • het sturen van informatie en oefenschema’s

Hoe worden de gegevens verkregen ?

 • Rechtstreeks van u als patiënt/cliënt
 • D.m.v verwijzing van uw huisarts of specialist
 • D.mv. een verzekeringscheck bij VECOZO

Wie hebben inzicht in uw gegevens ?

 • De fysiotherapeuten van Fysio-Vitaal
 • De secretaresse van Fysio-Vitaal
 • Waarnemers van Fysio-Vitaal

Aan wie worden uw gegevens (zo nodig) verstrekt:

 • Uw behandelend arts
 • Uw zorgverzekeraar
 • Overige behandelaars
 • Onderzoeksinstituten ( KIB en FPM)

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Uw gegevens worden opgeslagen in uw persoonlijk dossier. Er zijn afspraken gemaakt met de software leverancier voor het borgen van de  digitale beveiliging en datalekken te voorkomen. De inhoud van het dossier wordt verder beschermd door wachtwoorden en beschermd tegen verlies via back-ups.
Fysio-Vitaal werkt met beeldschermbeveiliging en heeft een beveiligde website. Patiëntrapportages naar artsen en overige privacy gevoelieg gegevens worden verzonden via beveiligde mail.
Overige privacy gevoelige mail wordt versleuteld verzonden.

Fysio-Vitaal heeft duidelijke afspraken gemaakt m.b.t.

 • Het afsluiten van ruimtes en kasten met privacy gevoelige informatie, indien er geen medewerker aanwezig is.
 • Het niet open en bloot laten liggen van privacy gevoelige informatie op bureaus
 • Het vernietigen van papieren ( papierversnipperaar) met privacy gevoelige gegevens die niet bewaard hoeven te blijven.
 • Papieren verwijzingen worden zorgvuldig gearchiveerd zodat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt. Het pand van Fysio-Vitaal is beveiligd d.m.v. een alarmsysteem

 

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

 • U heeft het recht om te weten wat er met uw gegevens gebeurt
 • U heeft het recht van inzage en kopie van alle vast gelegde  gegevens
 • U heeft het recht van correctie van gegevens
 • U heeft het recht om  gegevens te laten verwijderen
 • U heeft het recht om  gegeven toestemming (voor bijv. behandelingen of gebruik van uw gegevens voor deelname aan kwaliteitsonderzoek) in te trekken 
 • U heeft het recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)
 • U heeft het recht om klachten kenbaar te maken

 

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

 • Uw gegevens worden 20  jaar bewaard ( wettelijke verplichting)
 • Uw gegevens worden niet verstrekt aan partijen buiten de EU.

Klachten;

De medewerkers van Fysio-Vitaal doen er alles aan om klachten te voorkomen. Als u om wat voor reden dan ook, toch niet tevreden bent, laat het ons dan weten. Praat eerst met de betrokkene(n). Mogelijk is er sprake van een misverstand en dan zoeken we graag naar een oplossing. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. In de wachtkamer van onze praktijk vindt u een folder waar in  de klachtenprocedure duidelijk staat beschreven. Fysio-Vitaal is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF.
Indien uw klacht betrekking heeft op de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens dan kunt u dit ook kenbaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.