Onze nieuwsbrief


Nieuwsbrief December 2022

 

U wilt toch ook in 2023 goed verzekerd zijn voor fysiotherapie?
 
Zoals altijd  zult u ook dit jaar in november of december de nieuwe polisvoorwaarden voor uw ziektekostenverzekering ontvangen.
Wanneer u alleen een basisverzekering heeft wordt fysiotherapie niet vergoed, met uitzondering van een aantal aandoeningen zoals COPD en claudicatio intermittens( etalagebenen).
Voor bepaalde chronische aandoeningen worden de behandelingen vanaf behandeling 21 vergoed vanuit de basisverzekering.
Fysiotherapie wordt daarentegen wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Dit is afhankelijk van welk aanvullend pakket u heeft. Ook voor het komende jaar zullen de zorgverzekeraars hun aanvullende pakketten weer wijzigen.
U kunt tot uiterlijk 1 januari overstappen naar een andere ziektekostenverzekeraar. Tot 1 februari kunt u uw aanvullende pakket nog wijzigen.
 
Let op:
Fysio-Vitaal heeft voor 2023 geen contract afgesloten met ENO en Zorg en Zekerheid.
De reden hiervan is gelegen in het feit dat deze zorgverzekeraars de vergoeding voor fysiotherapie voor 2023 nagenoeg niet verhogen ondanks dat ook onze kosten met meer dan 17% stijgen. Dat betekent dat wij er dus eigenlijk op achteruit gaan.
Als wij in 2023 een contract afsluiten met Zorg & Zekerheid, vergoeden zij slechts
€31,18 voor een reguliere behandeling fysiotherapie. Als we de prijsindexatie van het CBS zouden volgen vanaf 2005, zou dit nu zo’n €43 moeten zijn.
 
Het is al jaren zo dat de kostprijs van fysiotherapie hoger ligt dan het tarief dat de zorgverzekeraars ons bieden.
Dit alles heeft binnen de fysiotherapie tot gevolg dat
- investeringen in apparatuur worden uitgesteld.
- er minder bij- en nascholingscursussen worden gevolgd.
- dat onderhoud op de lange termijn wordt geschoven.

Verder blijkt  dat jonge, pas afgestudeerde fysiotherapeuten niet in het vak blijven. Zij komen op andere functies bij andere bedrijven terecht, omdat ze daar een beter salaris krijgen dan nu in de fysiotherapie. Zelfs fysiotherapeuten van middelbare leeftijd bezinnen zich op een baan met een betere toekomst.
 
Bovenstaande is dus de reden dat wij besloten hebben om geen contract af te sluiten met ENO en Zorg en Zekerheid.
 
Indien u bij Zorg & Zekerheid of ENO verzekerd bent , kunt u nog steeds bij ons terecht en van onze diensten gebruik maken. U krijgt dan een factuur van ons. Deze kunt u dan zelf indienen bij uw zorgverzekeraar.
Er wordt slechts een (klein) deel van de factuur vergoed.
Mocht u besluiten naar een andere verzekeraar over te stappen dan krijgt u de behandeling wel volledig vergoed.
 
Wij adviseren u om de berichtgeving goed in de gaten  te houden en  tijdig uw polis te checken, zodat  u voor 2023 de juiste keuze qua zorgverzekering  kunt maken.