Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Vanaf 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig en kunt u rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

Wat betekent dat voor u?

In principe hoeft u geen afspraak meer te maken met uw huisarts, het mag echter wel. U kunt 'rechtstreeks' bij uw fysiotherapeut terecht zodat u 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Uw huisarts blijft zo de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Dit betekent dat hij vaststelt of u bij hem/haar aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u doorsturen naar uw huisarts of specialist. Wanneer wel, dan kan de behandeling direct starten. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt.