Verzekeraars

Wij hebben een contract met de meeste zorgverzekeraars, o.a:

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van hoe u verzekerd bent (aanvullende verzekering). U wordt geacht op de hoogte te zijn van de polisvoorwaarden. Zie voor aanvullende informatie ook de pagina vergoedingen.