Het laatste nieuws


Geplaatst op: 27/03/2021 11:46:28

Fysiotherapie na Covid-19

 
Na een Covid-19 besmetting kan je nog langdurig klachten hebben zoals vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn en concentratieproblemen. Voor het herstel hiervan is opbouwen van spierkracht en conditie heel belangrijk, waarbij de balans tussen belasting enerzijds en belastbaarheid anderzijds essentieel is.
Begeleiding door uw fysiotherapeut kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na een infectie met het Coronavirus.
Indien noodzakelijk wordt er door de fysiotherapeut samengewerkt met andere disciplines zoals een ergotherapeut of diëtist.
De behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed uit de basisverzekering.
Eén van de voorwaarden is deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de herstelzorg. Door dit onderzoek kan worden vastgesteld wat het effect is van de paramedische herstelzorg op klachten na Covid-19.
Voor vergoeding uit de basisverzekering moet de patiënt daarom toestemming geven dat zijn/haar gegevens door de behandelend therapeut gedeeld worden in een landelijke database. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot de betreffende patiënt.

 

Er moet altijd een verwijzing zijn van een medisch specialist of huisarts en de behandeling moet starten binnen 4 maanden na het acute infectiestadium.
De maximale periode van behandeling is 6 maanden met een maximaal aantal behandelingen van 50.

 
Bij vergoeding uit de basisverzekering geldt altijd het eigen risico. Wanneer dit dus nog niet verbruikt is, geldt dat ook voor deze Covid-19 herstelzorg.


 
Indien de patiënt geen toestemming geeft voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt deze herstelzorg niet vergoed uit de basisverzekering.