Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

Indien u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen meestal vergoed door uw verzekeraar, kijk dit na in uw verzekeringspolis. Indien u niet aanvullend  verzekerd bent moet u de behandelingen zelf betalen. De tarieven vindt u bij de balie en op de website.

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht

Betaling van de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Heeft u de behandeling niet tijdig afgezegd dan brengen wij u 28 euro in rekening (we kunnen een afgezegde of niet nagekomen behandeling niet bij de verzekeraar declareren)

Indien u een geldige reden heeft dat u niet op tijd heeft kunnen afbellen geef dit dan door aan uw therapeut

Bent u op maandag verhinderd dan kunt u in het weekend per email afzeggen info@fysio-vitaal.nl of een boodschap inspreken op
het antwoordapparaat.