Onze nieuwsbrief


Nieuwsbrief November 2021

 

In deze Nieuwsbrief

  • Geslaagd
  • Ontsmetten
  • Feestdagen
  • Covid-19

Geslaagd:
Collega Aniek is geslaagd voor de 3-jarige opleiding tot geriatrie fysiotherapeut. Ze is door het volgen van deze opleiding gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van de oudere en kwetsbare patiënten, die veelal te kampen hebben met meerdere aandoeningen. Als geriatrie fysiotherapeut werkt ze veel in de thuissituatie, maar uiteraard ook in onze praktijk. Het streven daarbij is om mensen zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Hierbij wordt indien nodig nauw samengewerkt met andere disciplines zoals bijv. Buurtzorg.
 
Aandoeningen die veelal behandeld worden door de geriatrie fysiotherapeut zijn:
 - balans/val problemen.
 - achteruitgang spierkracht en conditie.
 - problemen met lopen.
 - botontkalking en daaraan gerelateerde breuken.
 - neurologische aandoeningen, zoals een beroerte

 

Ontsmetten:
Wij verzoeken u om bij binnenkomst uw handen te ontsmetten en wij dragen weer een mondkapje.

 

Feestdagen:
De praktijk is gesloten op 24, 30 en 31 december

 

Het team van Fysio-Vitaal wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022

 

 

 

 

Covid-19:
Na een Covid-19 besmetting kan je nog langdurig klachten hebben zoals vermoeidheid, kortademigheid, spierpijn en concentratieproblemen.
 
Begeleiding door uw fysiotherapeut kan een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel na een infectie met het Coronavirus.
Indien noodzakelijk wordt er door de fysiotherapeut samengewerkt met andere disciplines zoals een ergotherapeut of diëtist.
De behandeling wordt onder bepaalde voorwaarden vergoed uit de basisverzekering.
Eén van de voorwaarden is deelname aan wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de herstelzorg. Door dit onderzoek kan worden vastgesteld wat het effect is van de paramedische herstelzorg op klachten na Covid-19.
Voor vergoeding uit de basisverzekering moet de patiënt daarom toestemming geven dat zijn/haar gegevens door de behandelend therapeut gedeeld worden in een landelijke database. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot de betreffende patiënt.

 
Er moet altijd een verwijzing zijn van een medisch specialist of huisarts en de behandeling moet starten binnen 4 maanden na het acute infectiestadium.
De maximale periode van behandeling is 6 maanden met een maximaal aantal behandelingen van 50.
  
Bij vergoeding uit de basisverzekering geldt altijd het eigen risico. Wanneer dit dus nog niet verbruikt is, geldt dat ook voor dezeCovid-19 herstelzorg.
Indien de patiënt geen toestemming geeft voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek wordt deze herstelzorg niet vergoed uit de basisverzekering.