fitness
fitness 2
praktijk voor fysiotherapie manuele therapie en bekkenfysiotherapie
 

 

 

Welkom bij Fysio-Vitaal

Wij zijn een dynamische praktijk centraal gevestigd in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Eind 2009 zijn we verhuisd naar een nieuw pand. Hier hebben we de beschikking over een modern interieur met ruime behandelkamers en een grote oefenzaal

 

oefenzaalpraktijkbaliewachtruimte

 

In het gebouw zijn meerdere bedrijven gevestigd, allemaal gericht op de gezondheidszorg.

 

 

De praktijk is tijdens de werkzaamheden aan de Vaart ZZ wat moeilijkler te bereiken. Inmiddels is de praktijk weer bereikbaar vanaf de oostkant (Wijkstraat) van de Vaart ZZ. Ook zijn er weer parkeerplaatsen beschikbaar aan de Vaart ZZ. Parkeert u achter het gebouw dan kunt u om het gebouw heenlopen naar de ingang.

 

Wij zijn gespecialiseerd in manuele therapie, bekkenfysiotherapie, psychosomatische fysiotherapie en dry needling.

Wij zijn aangesloten bij Claudicationet, Longnetwerk Emmen en omstreken en Schoudernetwerk Groot Drenthe en bieden beweegprogramma's aan voor patiënten met COPD, perifeer vaatlijden en osteoporose

Onze praktijk is HKZ-gecertificeerd en voldoet daarmee aan de kwaliteitseisen die aan dit certificaat zijn verbonden

Een actief beleid staat bij ons centraal. Dit betekent dat wij de cliënt stimuleren actief mee te werken aan zijn/haar genezingsproces. Daarbij streven wij naar het zo snel mogelijk hervatten van de normale activiteiten en werkzaamheden.

 

Maak een afspraak en wij stellen na een uitgebreide intake een behandelplan met u op.

Intakeformulier

Zie voor filmpjes schouderoefeningen de website van Schuitemaker fysiotherapie, klik hier

KNGFKNGFKNGF

KNGFKNGF